Så fungerar tekniken

Mullfiltret är ett samlingsnamn för biologisk rening i två steg. Den första reningen sker i ett mullmaterial. Ditt diskvatten innehåller matrester, oljor och rengöringsmedel. Dessa ämnen fastnar effektivt i mullen när köksvattnet rinner igenom den. Det som fastnat i mullen bryts sedan ner eftersom mull är rik på bakterier, svampar och markdjur. Naturens egna städare gör alltså det mesta av jobbet. Kvar blir en liten mullrest.

Det andra reningssteget sker strax under markytan i ett markfilter (InFiltra). Köksavloppet blandas här med dusch- och tvättvattnet som enbart renas i markfiltret. Vattnet fördelas i markfiltret, tas upp av växter eller filtreras i markprofilen. Tekniken förklaras med en enkel skiss.

Reningen är effektiv och klarar kraven för hög skyddsnivå vad gäller BOD, fosfor och kväve.  BOD är en förkortning på organiskt material som kan brytas ner av bakterier och svampar. Mullfiltret har kapacitet för att klara 300 liter vatten per dygn och 100 g BOD per dygn men kortare perioder kan högre belastning accepteras.

Eftersom det enbart är köksavloppet som passerar mullfiltret och övriga BDT-avlopp går direkt till markfiltret måste det finnas möjligheter att separera köksavloppet från övriga tvättavlopp. Toalettavloppet behandlas helt separat med t ex utedass, mulltoa, förbränningstoalett, vakuumtoalett, eller sluten tank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se