Historia

Mullfilterbolaget skapades ursprungligen av miljökonsultföretaget WRS AB för att tillgängliggöra en enkel naturnära BDT-lösning för fritidsboende som främst används sommartid. Tanken med lösningen var att rena BDT-vatten med små ingrepp på tomtmarken, minimera tömningsbehov och service samt använda naturens egna reningsprocesser. En anpassad minimal lösning för den som inte är fastboende och som vill leva småskaligt och hushålla med vatten och resurser och samtidigt ta ansvar för sin BDT-lösning.

Mullfilterbolaget knöt till sig lokala entreprenörer som på licens hjälpte användare att utföra arbetet. Mullfilterbolaget erbjöd ansökningshjälp till kommunen och stöd till kund för den som ville. De flesta lösningar som utförts återfinns i Norrtälje och Östhammars kommuner.

Mullfilterbolaget har avslutat verksamheten med att utföra entreprenad och utföra anläggningar. Istället vill vi tipsa om hur den enskilde själv kan utföra sitt BDT-avlopp och underlätta för dem som själva vill engagera sig och utföra arbetet. Motivet är att ge fler möjligheter att göra arbetet själv och på så sätt sprida och tillgängliggöra användandet.Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se