För vem är detta till för?

För dig

 • med fritidsboende som behöver ett enkelt avlopp för BDT (bad, disk och tvätt)
 • som använder stugan sommartid och när det är plusgrader
 • som söker en naturnära och ekologisk lösning och som hushållar med vatten
 • som har svårt med transporter eller slamtömning, till exempel boende på en ö
 • som vill sköta, bry dig om och ta hand om ditt avlopp

Ej för dig

 • som bor permanent och använder bostaden på vintern
 • med hög vattenförbrukning och/eller med många personer i hushållet
 • med disk/tvättmaskin och/eller använder starka miljöovänliga diskmedel/tvättmedel
 • som häller ut mycket fetter i avloppet (stekfetter etc.)
 • som vill glömma bort ditt avlopp och inte vill bry dig om hur det fungerar eller ha ett helt skötselfritt avlopp
 • som även vill ansluta en dusch eller badavlopp. Vill du göra detta måste du ansluta detta via något rensningsfilter direkt till infiltrationsbädden och inte till mulltunnan då denna kommer få svårt att hinna svälja vattenmängden. I förslaget nedan har dessutom tunnan placerats utanför husvägg där inloppet till tunnan ligger högt i förhållande till ett tänkt golvavlopp


Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se