Effektiv rening för små BDT-avlopp

Mullfiltret – ett komplett BDT-avlopp i sommarhus och kolonistugor

Mullfiltret renar köks- och duschavloppet för det enkla sommarboendet. Tekniken är en biologisk lösning för komplett rening och lokal bortledning av BDT-vattnet. Lösningen fungerar även på bergiga tomter, öar och på platser med begränsad framkomlighet. Mullfiltret klarar miljökraven, behöver ingen slamtömning och bara grunda grävarbeten. Våra skickliga installatörer utför platsanpassad installation.

Mullfiltret är ett resultat av forskning och utveckling inom miljövänlig avloppsteknik. Testresultat visar att tekniken är mycket effektiv för rening av tillfört organiskt material (BOD) från bad, disk och tvättvatten.

Kunskapscentrum små avlopp har skrivit skrivit en rapport om BDT-vatten.

 

Några kommentarer från våra kunder:

– Tekniken är enkel, luktfri och helt bekymmersfri.

– Skönt att slippa slamtömningen.

– Installationen kräver inte stora ingrepp på tomten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala, tel 070-64 58 118, info@mullfilterbolaget.se