Effektiv rening för små BDT-avlopp

Mullfiltret – ett komplett BDT-avlopp i sommarhus och kolonistugor

Mullfiltret renar köks- och duschavloppet för det enkla sommarboendet. Tekniken är en biologisk lösning för komplett rening och lokal bortledning av BDT-vattnet. Lösningen fungerar även på bergiga tomter, öar och på platser med begränsad framkomlighet. Mullfiltret klarar miljökraven, behöver ingen slamtömning och bara grunda grävarbeten. Våra skickliga installatörer utför platsanpassad installation.

Mullfiltret är ett resultat av forskning och utveckling inom miljövänlig avloppsteknik. Testresultat visar att tekniken är mycket effektiv för rening av tillfört organiskt material (BOD) från bad, disk och tvättvatten.

Kunskapscentrum små avlopp har skrivit skrivit en rapport om BDT-vatten. Läs även Avloppsguidens nya sidor om BDT-vatten

Tillbakablick
Läs bloggen från en av våra nöjda stugägare.

Vi fick uppdraget att specialdesigna tre mullfilteranläggningar anpassade för café- och vandrarhemsanläggningen på ön Högbonden, Kramfors kommun. Vandrarhemmet och caféet ligger på toppen av en drygt 60 meter hög klippö i Bottenhavet. Med mullfiltertekniken löstes BDT-avloppet på ett tillfredsställande sätt.

Vi har under hösten 2014 frågat våra kunder hur mullfiltertekniken har fungerat. Det var 87 % som svarade och alla var nöjda!

Kommentarer från våra kunder:

– Tekniken är enkel, luktfri och helt bekymmersfri.

– Skönt att slippa slamtömningen.

– Installationen kräver inte stora ingrepp på tomten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala, tel 070-64 58 118, info@mullfilterbolaget.se