Effektiv rening för små BDT-avlopp


Ett enklare avlopp för ditt BDT-vatten

Denna sida förmedlar bakgrundskunskap och idéer/tips om hur du kan tänka och gå tillväga för att skapa en egen enkel BDT-lösning. Du tar själv ansvar för din anläggning och dina dimensioneringar samt tar själv kontakt med din kommun för godkännande.

Rena ditt BDT-vatten med små ingrepp på tomtmarken, minimera tömningsbehov och service samt använd naturens egna reningsprocesser.

Detta gäller dig som vill ha en enkel anpassad lösning och som inte är fastboende och som vill leva småskaligt och hushålla med vatten och resurser och samtidigt ta ansvar för din BDT-lösning.

Idén passar till system där toalettavloppet behandlas separat, t.ex. utedass, mulltoa, förbränningstoalett etc.

Det är inte för dig som vill ha ett avlopp som du vill ”glömma bort” och som du kan belasta hårt eller ansluta diskmaskin. Ej heller för kontinuerligt vinterbruk.    

Villkor

Vi vill vara tydliga med att detta inte är en instruktion eller en produkt utan förmedlar bakgrundskunskap och idéer/tips om hur du kan tänka och gå tillväga för att skapa en egen enkel BDT-lösning. Du tar själv ansvar för din anläggning och dina dimensioneringar samt tar själv kontakt med din kommun för godkännande. Tipsen på denna sida är gratis och ska inte förväxlas med en produktlösning.

Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se