Effektiv rening för små BDT-avlopp

Mullfiltret – ett komplett BDT-avlopp i sommarhus och kolonistugor

Mullfiltret renar köks- och duschavloppet för det enkla sommarboendet. Tekniken är en biologisk lösning för komplett rening och lokal bortledning av BDT-vattnet. Lösningen fungerar även på bergiga tomter, öar och på platser med begränsad framkomlighet. Mullfiltret klarar miljökraven, behöver ingen slamtömning och bara grunda grävarbeten. Våra skickliga installatörer utför platsanpassad installation.

Mullfiltret är ett resultat av forskning och utveckling inom miljövänlig avloppsteknik. Testresultat visar att tekniken är mycket effektiv för rening av tillfört organiskt material (BOD) från bad, disk och tvättvatten.

Kunskapscentrum små avlopp har skrivit skrivit en rapport om BDT-vatten.

 

Några kommentarer från våra kunder:

– Tekniken är enkel, luktfri och helt bekymmersfri.

– Skönt att slippa slamtömningen.

– Installationen kräver inte stora ingrepp på tomten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mullfiltertekniken, enligt ovan, är en effektiv småskalig lösning som är framtagen av Mullfilterbolagets grundare.

Nyhet

Mullfilterbolaget har tidigare sålt denna teknik genom certifierade anläggare. Från och med 1/1 2019 släpper Mullfilterbolaget tekniken fri för användning.  Syftet är att få en spridning av användande av denna teknik. I stället för att begränsa användandet väljer Mullfilterbolaget att släppa teknologin fri. Användare/anläggare som utnyttjar tekniken och/eller som refererar till tidigare information, installationer och referenser ansvarar därigenom fortsättningsvis själv för användning och funktion helt och fullt.

Mullfilterbolaget äger fortsättningsvis rätten till varumärket Mullfiltret, det är endast tekniken som släpps fri enligt ovan. Används namnet Mullfiltret ska det framgå att detta är ett varumärke ägt av Mullfilterbolaget.

Not. Vi avser att i ett senare skede lägga upp schematiska underlag för ritning, lägganvisning och skötselinstruktion för gör-det-självbruk. Med ansvar enligt ovan.

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se