Effektiv rening för små BDT-avlopp

Mullfiltret – ett komplett BDT-avlopp i sommarhus och kolonistugor

Mullfiltret renar köks- och duschavloppet för det enkla sommarboendet. Tekniken är en biologisk lösning för komplett rening och lokal bortledning av BDT-vattnet. Lösningen fungerar även på bergiga tomter, öar och på platser med begränsad framkomlighet. Mullfiltret klarar miljökraven, behöver ingen slamtömning och bara grunda grävarbeten. Våra skickliga installatörer utför platsanpassad installation.

Mullfiltret är ett resultat av forskning och utveckling inom miljövänlig avloppsteknik. Testresultat visar att tekniken är mycket effektiv för rening av tillfört organiskt material (BOD) från bad, disk och tvättvatten.

Kunskapscentrum små avlopp har skrivit skrivit en rapport om BDT-vatten.

Vill du bli mullfilterinstallatör?
Vi söker installatörer med lokal kännedom för markanpassade mullfilterinstallationer. Kontakta oss.

Kunder 2014
Läs bloggen från en av våra nöjda stugägare som installerade sitt mullfilter i somras.

Vi fick uppdraget att specialdesigna tre mullfilteranläggningar anpassade för café- och vandrarhemsanläggningen på ön Högbonden, Kramfors kommun. Vandrarhemmet och caféet ligger på toppen av en drygt 60 meter hög klippö i Bottenhavet och besöks årligen av runt 4000 besökare varav 2300 är övernattande gäster. Med mullfiltertekniken löstes BDT-avloppet på ett tillfredsställande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön ingår i Högbondens naturreservat och ägs av Naturvårdsverket men förvaltas av länsstyrelsen Västernorrland.

Vad tycker våra kunder?

Vi har under vintern följt upp de mullfilter som utrustats med vinteranpassning för kortare stugvistelser under kalla årstiden. I samtliga fall är fastighetsägaren mycket nöjd med funktionen.

I höstas frågade vi samtliga fastighetsägare som fått mullfilter installerat under 2012-2013 hur det har fungerat. Vi har fått svar från 85 % av tillfrågade kunder och de ger mullfilteranläggningen högt betyg. På skala 1-10 där 10 är högsta betyg var medelbetyget 9!

Så här tycker kunderna:

- Tekniken är kanonbra!

- Mullfilteranläggningen har fungerat bättre än bäst, världsklass!

- Tekniken är enkel, luktfri och helt bekymmersfri.

- Slippa slamtömning, tekniken sköter sig själv, ingen lukt.

- Installationen kräver inte stora ingrepp på tomten.

Läs ett reportage om en av våra nöjda kunder. Vi är väldigt glada över den positiva responsen vi fått från våra kunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala, tel 070-64 58 118, info@mullfilterbolaget.se