Varför mullfilter?

En bra reningsteknik till ett bra pris

Många sommarstugor och kolonistugor har otillräcklig rening av BDT-avlopp (bad-, disk och tvättavlopp). Kanske har du nyligen fått anmärkning på ditt köks- och duschavlopp från kommunen.

Andra goda skäl att välja mullfiltret

  • Har slambilen svårt att ta sig till din stuga? Mullfiltret bildar inget slam och du behöver ingen slamtömning.
  • Är det svårt med stora grävmaskiner på tomten? Kanske ligger stugan på en liten ö? Vår teknik behöver ingen maskingrävning eller något extramaterial utöver det som ingår i mullfilterpaketet.
  • Har du liten tomt? Mullfilteranläggning behöver bara 3 kvadratmeter mark.
  • Kretsloppsanpassad teknik.
  • Markinfiltration ingår i anläggningen (InFiltra-metoden).
  • Mullfiltret kräver ingen el.
  • Driftsäkert och litet underhåll.

Intresserad?

Vi erbjuder:

  • Utrustningen
  • Montering
  • Produktsupport, inklusive underlag för anmälan till kommunens miljökontor.Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se