Om oss

Mullfilterbolaget erbjuder en komplett installation av egen godkänd installatör. Vi platsanpassar varje installation efter diskussion med fastighetsägaren.

Mullfiltret är utvecklat av Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB. Peter har under många år arbetat med teknikutveckling av BDT-avlopp (bad-, disk, tvättavlopp). Idén till mullfiltertekniken växte fram i ett uppdrag i  Sydafrika. Där ställdes krav på billig och driftsäker reningsteknik. I nuvarande mullfilteranläggning är mullfiltret kompletterat med ett markfilter. Markfiltret är också konstruerat av Peter och ger ytterligare rening samt effektiv bortledning av det renade vattnet till växter och mark.

Mullfilterbolaget Sverige AB är ett helägt dotterbolag till WRS Uppsala AB med kontor på Östra Ågatan i Uppsala.

Referenser

Mullfiltret utvecklades ursprungligen för två nya bostadsområden i Sydafrika under 2006-2008. Därefter vidareutvecklades metoden i ett kolonistugeområde i Stockholm. Båda projekten gav hög driftsäkerhet och god reningskapacitet. För närvarande har vi godkända anläggningar för sommarstugor i Östhammar, Norrtälje, Uppsala, Håbo, Hjo, Mariestad, Arboga, Leksand och Kramfors kommuner.

 

 

 

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se