Frågor och Svar

Här nedan hittar du några frågor och svar.

Vad är ett Mullfilter?
En reningsanläggning för köks- och duschavlopp som renar i två steg. I det första steget renas avloppsvattnet i ett mullfilter där matrester, oljor och rengöringsmedel fastnar och bryts ner. Det andra reningssteget sker i ett markfilter där det renade vattnet fördelas i marken och tas upp av växter. Tekniken beskrivs schematiskt i en skiss.

Vad är den största fördelen med mullfiltret?
Det är billigt i jämförelse med många andra reningsanläggningar. Mullfiltret är driftsäkert och klarar de krav som ställs på köks- och duschavlopp. Dessutom slipper man slamtömning och anläggningen kräver ingen stor yta på tomten.

När passar mullfiltret?
Det passar för BDT-avlopp i sommarhus och kolonistugor och där toalettavloppet behandlas separat, t. ex. utedass, mulltoa, förbränningstoa eller sluten tank.

Jag är bara några veckor på sommaren i min sommarstuga. Fungerar mullfiltret ändå?
Ja det gör det, men det är bra att du besiktar mullfiltret lite då och då. Vart tredje år byter du ut en del av mullfiltret med en ny mullblandning som du kan köpa genom oss. Det kan också bli aktuellt att köpa kompostmaskar.

Är mullfiltret ett godkänt system?
Mullfilteranläggningen klarar miljökraven för hög skyddsnivå. Mullfiltret är ett nyutvecklat system och vi har godkända anläggningar i drift i Norrtälje, Östhammar, Uppsala, Håbo, Hjo, Mariestad, Kramfors, Leksand och Arboga kommuner.

Kan ni hjälpa mig med ansökan till kommunen?
Ja, vi kan hjälpa till med ansökan till kommunen på konsultbasis beroende på förutsättningar.

Vem installerar mullfiltret?
Mullfilterbolaget har släppt användandet fritt. Vi får dock ännu hänvisa till våra tidigare installatörer. I ett senare skede hoppas vi kunna publicera lägganvisningar för gör-det-självbruk.

Kan jag själv utföra vissa arbetsmoment?
Ja, fastighetsägaren kan själv förbereda för installationen till exempel genom att göra grävarbeten. Det ger ett lägre pris på anläggningen.

Hur farligt är BDT-vatten?

Läs dokumentationen från BDT-seminariet som Kunskapscentrum Små avlopp arrangerade i Göteborg 15 mars 2012.Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se