Drift och skötsel

Tänk på

  •  Spola inte ut starka kemikalier i avloppet
  •  Spola inte ut stora mängder fett i avloppet
  •  Använd bara nedbrytbara rengöringsmedel
  •  Använd fosforfria disk- och tvättmedel
  •  Hushålla med vattnet

Mullfiltret renar avloppsvattnet med hjälp av levande markorganismer. Allt som skadar bakterier, svampar och markdjur i mullmaterialet försämrar reningen.

År 2008 infördes förbud mot att använda fosfor i tvättmedel. Det innebär att fosforutsläppet från BDT-avlopp minskat avsevärt.

Tekniken är anpassad för en måttlig vattenkonsumtion, ca 300 liter per dag, men högre belastningar fungerar under kortare perioder.

Underhåll

  • Byt mullblandning ungefär vart tredje år. Mullblandningen går att beställa hos Mullfilterbolaget.
  • Var rädd om kompostmaskarna! De trivs i mullfiltret och äter matrester och annat smått och gott.  De kanske lämnar mullfiltret under vintern och då kan du skaffa nya kompostmaskar under våren.

 

 

 

 Mullfilterbolaget Sverige AB
Östra Ågatan 53, 753 22 Uppsala info@mullfilterbolaget.se